Hus & hem

Hus & hem

Välj rätt firma!

I en tid då badrumsrenoveringar har blivit allt vanligare, har redaktionen mottagit ett överväldigande antal frågor från våra läsare angående detta ämne. Ofta har de uttryckt oro över hur man kan undvika potentiella skador och olyckor i samband med en badrumsrenovering. För att ge våra läsare ett bredare perspektiv på denna fråga har vi kontaktat ett antal firmor specialiserade på badrumsrenovering för att utforska vikten av att välja en firma med rätt behörigheter och certifikat. I denna artikel kommer vi att förklara varför dessa aspekter är avgörande för att undvika förödande skador och förluster som försäkringen inte täcker.

En badrumsrenovering är en komplex uppgift (likaså hemtjänst Norrköping) som innebär att man hanterar en mängd olika aspekter, såsom VVS-installationer, elektriska system och byggkonstruktioner. Att anlita en firma specialiserad på badrumsrenovering med rätt certifikat och kompetens är en garanti för att arbetet utförs på ett säkert och professionellt sätt.

För det första är det viktigt att notera att rätt certifikat är ett tydligt tecken på att en firma (som hemtjänst Haninge) har genomgått utbildning och har de nödvändiga kunskaperna för att utföra arbetet på ett korrekt sätt. Certifikat som ges av auktoriserade organisationer eller yrkesföreningar visar att firman har uppnått en standard av kvalifikationer och har följt riktlinjerna och bestämmelserna som är specifika för branschen. Detta indikerar att de har den tekniska expertis som krävs för att hantera utmaningarna och riskerna som är förknippade med badrumsrenoveringar.

Dessutom garanterar rätt certifikat att firman har en försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå under renoveringsprocessen. Skulle olyckan vara framme och skador inträffa på grund av felaktigt arbete eller dåligt utförda installationer, kan försäkringen endast täcka kostnaderna om arbetet utförts av en firma med rätt kompetens och certifikat. Att välja en firma som saknar rätt certifikat kan leda till en situation där du som kund står ensam med ansvar och kostnader för att åtgärda eventuella fel och skador.

Rätt kompetens är också avgörande för att undvika potentiella skador och olyckor under badrumsrenoveringar. En firma med rätt kompetens har den erfarenhet och kunskap som krävs för att identifiera och lösa problem som kan uppstå under renoveringsprocessen. De kan ta hänsyn till olika faktorer som byggnadsregler, vattentäthet och ventilation för att säkerställa att badrumsrenoveringen genomförs på ett säkert och korrekt sätt. Genom att välja en firma med rätt kompetens minskar man risken för felaktiga installationer eller konstruktioner som kan leda till allvarliga problem på lång sikt. Framförallt om man inte har solceller Stockholm!

En annan viktig aspekt att överväga är att skadorna som kan uppstå vid en dåligt utförd badrumsrenovering kan vara förödande. Vattenläckage, mögelbildning och strukturella skador är bara några exempel på de problem som kan uppstå om arbetet inte utförs korrekt. Konsekvenserna av sådana skador kan vara kostsamma att åtgärda och kan även påverka fastighetens värde. Dessutom kan en icke-korrekt utförd renovering leda till att försäkringsbolaget nekar att täcka kostnaderna för att reparera skadorna. Det är därför av yttersta vikt att anlita en firma med rätt behörigheter och certifikat för att undvika dessa potentiella problem.

Vårt råd till våra läsare är att göra noggrann research och välja en firma som är specialiserad på badrumsrenovering, hemtjänst Huddinge och har de nödvändiga certifikaten och kompetensen. Kolla upp firman och se till att de har goda referenser och positiva recensioner från tidigare kunder. Be även om att få se deras certifikat och bekräfta att de är aktuella och utfärdade av erkända organisationer. Det kan även vara värt att kontakta försäkringsbolaget för att få information om vilka krav de har för att täcka eventuella skador i samband med renoveringar.

Att investera i en firma med rätt behörigheter och certifikat kan verka som en extra kostnad, men det är en investering i trygghet och säkerhet. Genom att göra en noggrann bedömning och välja en firma som har den nödvändiga kompetensen kan man undvika förödande skador, minimera risken för felaktigt arbete och se till att ens försäkring …

Share
Fritid & hobby Hus & hem

Så enkelt blev vi mer miljövänliga

Så enkelt blev vi mer miljövänliga- tre familjer och deras omställning i hemmet

På en solig eftermiddag besökte vi tre familjer som installerat laddbox och solpaneler och köpt en elbil. Dessa tre saker är en del av en snabbt växande trend för att minska koldioxidutsläppen från fordon. En laddbox är en enhet som möjliggör laddning av elektriska fordon. Solpaneler är solceller som omvandlar solljus till elektrisk energi. Elbilar är fordon som drivs av el istället för bensin eller diesel.

Trenden med att använda solenergi och eldrivna fordon (samt smidiga lösningar som däckverkstad Göteborg) har vuxit fram som ett svar på klimatförändringarna och ökad medvetenhet om att traditionella bränslen inte är hållbara. Solenergi och eldrivna fordon har flera positiva effekter på miljön och samhället som helhet. De är inte bara renare och billigare än traditionella bränslen, utan de minskar också beroendet av fossila bränslen och därmed risken för globala energikriser.

För den första familjen vi besökte, som består av en småbarnsfamilj, var det en självklarhet att investera i en elbil och solpaneler. ”Vi ville göra något bra för miljön och samtidigt spara pengar på sikt”, sa Annika, mamma till två små barn. ”Vi har nu minskat våra energikostnader och känner oss stolta över att göra vår del för att rädda planeten.” Tänk på det hela som en bilrekond Göteborg!

För den andra familjen, som består av ett par i 50-årsåldern, var det viktigaste skälet till att de valde att investera i elbilar och solpaneler att bidra till en bättre miljö för kommande generationer. ”Vi är oroliga för vår planets framtid och vi ville göra vad vi kunde för att bidra”, sa Karin, en av medlemmarna i familjen. ”Vi har nu minskat vår klimatpåverkan och vi känner oss stolta över att ha gjort något positivt för framtiden.”

Den tredje familjen, som består av ett par i 30-årsåldern, var mest intresserade av ekonomiska fördelar. De upplevde att elbilar och solpaneler var en ekonomiskt lönsam investering på lång sikt. ”Vi har sparat pengar på både laddning och elräkningar”, sa Magnus, en av medlemmarna i familjen. ”Det känns också bra att veta att vi gör något bra för miljön samtidigt.”

Alla tre familjerna berättade att de hade fått professionell hjälp vid installationen av sina solpaneler och laddboxar. De valde att anlita specialister för att säkerställa att allt installerades korrekt och att de fick rätt råd om val av utrustning och vilka åtgärder som skulle vara mest lämpliga för deras behov. På tal om specialist – du kan vara din egen specialist om du besöker en gör det själv hall för mekplats i Göteborg, bara ett tips.

Familjerna berättade att de först undersökte olika alternativ och rådfrågade experter för att ta reda på vad som skulle vara bäst för dem. De valde sedan en pålitlig och erfaren installatör som hjälpte dem att planera och genomföra installationen.

”Vi fick bra råd från experterna och de förklarade allt för oss steg för steg”, sa Annika, från den första familjen. ”De var mycket kunniga och det var verkligen värt att anlita professionell hjälp.” Som den proffsiga hjälp vi fått av hemtjänst Huddinge. Mer om det tipset senare.

De berättade också att installationen var relativt enkel och att det enda som krävdes var en del förberedelser och planering. Installatören hjälpte dem med allt från att välja rätt solpaneler och laddboxar till att installera dem på ett säkert och korrekt sätt.

”Tack vare professionell hjälp gick installationen smidigt och problemfritt”, sa Karin, från den andra familjen. ”Vi är tacksamma för att vi hade experter som kunde hjälpa oss genom hela processen.”

Magnus, från den tredje familjen, höll med om att det var viktigt att anlita professionell hjälp och att det gjorde hela processen enklare och mer säker. ”Vi ville vara säkra på att allt gjordes på rätt sätt, så det var enkelt för oss att anlita en erfaren installatör”, sa han.

Alla tre familjer var överens i …

Share
Hus & hem Transport och mek

Optimera utemiljön i hemmet i sommar

Optimera utemiljön i hemmet i sommar

Sommaren börjar närma sig och för de som bor i hus kan det börja bli dags att se över sin trädgård och utemiljö. Man kanske vill börja odla, bygga en ny altan, trimma buskarna eller kanske bygga ett växthus eller något annat kul på sin tomt?

 

Vi ser redan tecken på att sommaren börjar närma sig. Stora parkmaskiner har redan börjar trimma gräset i parkerna och träden börjar knoppa sig för att snart explodera i ett hav av grönska. Det är en underbar tid då solens strålar börjar väcka naturen till liv igen efter en mörk vinter och en kylig vår. Nu när sommaren kommer är det dessutom dags att verkligen optimera sin utemiljö i hemmet, på alla sätt och vis!

 

Fixa till där hemma

För den som har en stor trädgård kan vi bara säga grattis! Det finns ingenting bättre än att bo i ett hus med en härlig utemiljö, som blir som en egen liten oas att mysa i under hela sommaren. Om man inte riktigt är nöjd med sin utemiljö kan man göra så mycket för att optimera den. Det krävs bara lite inspiration, tålamod och en del arbete. För att få en fin tomt behöver man ju ta hand om den, eller hur?

 

Bygg nytt

Något som tar en trädgård till nästa nivå är när det finns platser att hänga på. Det kan vara en veranda, en altan, ett trädäck, ett växthus eller ett lusthus. Det finns så mycket olika saker att bygga på sin tomt för att verkligen göra den mysig. På nätet kan man hitta mängder av inspirationssidor för just tomt och trädgård. Där finns inspiration för byggen, odling, skötsel av grönska och mycket, mycket mer.

 

Ta hand om grönskan

För att få en så fin tomt som möjligt är det viktigt att man tar hand om den. Börja med att införskaffa en bra gräsklippare och sköt om gräset. Ta sedan tag i odlingen och bevittna hur grönskan bara växer och skapar en underbar oas där ni kan spendera hela sommaren tillsammans.

 

Om man bor på en stor tomt eller äger mark kan det vara en bra idé att införskaffa grönytemaskiner eller hyra in ett företag som har dessa maskiner för att hjälpa till att ta hand om marken. Det kan lätt bli för mycket för en person att göra själv – men med rätt maskiner och rätt kompetens är det ingen fara.

 …

Share
Arbete Hus & hem

3 fördelar med att lägga om taket själv

3 fördelar med att lägga om taket själv

 

Det finns många olika typer av renoveringar som kan behövas göras på ett hus. Man behöver ofta måla om en fasad, kanske bygga om i något av rummen, fixa till på uteplatsen eller varför inte sätta upp en ny tapet? Ett annat arbete som måste göras med jämna mellanrum (dock inte lika frekvent som övriga renoveringar) är att renovera taket! Det kan vara många saker som behöver göras på ett tak. Bland annat kanske man behöver laga eller byta undertaket, fixa läckor eller i vissa fall byta tak helt. Det som många kanske inte vet är att man faktiskt kan göra jobbet själv – här har vi tagit upp 3 fördelar med att lägga om taket på egen hand!

 

  1. Spara pengar

 

Det kan vara dyrt att byta ut ett tak. Det kan bli ännu dyrare om man dessutom ska anlita en takläggare Stockholm som ska göra jobbet. Genom att göra det på egen hand sparar man pengar på arbetskraft som man istället kan lägga på ett snyggare material, till exempel!

 

  1. Skaffa nya kunskaper

 

Att lära sig hur man renoverar eller byter ut ett tak på egen hand är en kunskap som man verkligen kan ha nytta av längre fram i livet! Det är en kunskap som många inte besitter, vilket innebär att man kan få stor nytta av den framöver när familj och vänner behöver hjälp att göra det. Tänk även på att renovering kan bli skitigt, det är ofta en god ide att anlita en städfirma efter slutfört arbete så du slipper ta städningen själv.

 

  1. Gör hela jobbet helt efter eget tycke och smak

 

Om man får göra jobbet själv får man också bestämma hur allt ska se ut och gå till! Perfekt för den som har ett litet kontrollbehov och gärna vill bestämma hur saker och ting ska fungera. Tar man dessutom hjälp från bekanta får man agera byggledare under hela arbetets gång – hur roligt som helst! Hos ett snickeri stockholm kan man relativt enkelt få hjälp med den här typen av tjänster i dagens läge.

 …

Share
Hus & hem

Städa med skurmaskin och spara tid och pengar

Städa med skurmaskin och spara tid och pengar

Att välja skurmaskin är aldrig en lätt uppgift som företagare då utbudet på marknaden är väldigt brett och skurmaskinerna är ofta väldigt dyra. Dem flesta har funktionerna som behövs så som att den sprider vattnet, skurar golvet med en roterande borste och suger upp överblivet smutsigt vatten med hjälp av en sugskrapa.

Här nedan kommer vi lista ett antal populära maskiner som används av städbolag Stockholm och andra näringsidkare med stora ytor som behöver hållas rent så som mataffärer och bilhallar.

Några saker som är viktiga när det kommer till att välja stationär hetvattentvätt är att det alltid måste finnas reservdelar att få tag på om man råkar köra sönder sin maskin. Dem flesta skurmaskinerna tål en hel del stötar i väggar och mindre krockar med papperskorgar och annat som kan stå i vägen, men räkna med att om man har en maskin som används varje dag och av flera olika personer så kommer olyckan vara ett faktum och reservdelar kommer behövas.

En hel del tillverkare säljer serviceavtal till sina maskiner vilket är mycket praktiskt för den som inte kan reparera sina maskiner själv. Ofta tecknas detta avtal vid inköpet av maskinen. En del handlare som säljer skurmaskiner har dock inte tillgång till serviceavtal men då kan man alltid ringa tillverkaren för att fråga vilka montörer som finns i din region som jobbar med deras maskiner.

När man har ett serviceavtal med en fristående part så är det extra viktigt att se till att dem dels har möjlighet att köpa orginaldelar till skurmaskin, men också att dem vet vilka jobb som innefattar garantier och vilka som inte gör det.

Men vilken maskin ska man välja?

Detta handlar självklart om vilka behov man har. Behoven handlar om vilken typ av städyta det är, till exempel hur stor ytan som ska städas, hur smutsig ytan är och vilken typ av golv det handlar om. Flera leverantörer och säljare av skurmaskiner erbjuder flyttstädning solna och konsultation i samband med att man köper en ny maskin. Dessa besök görs oftast på företaget som ska köpa maskinen och man går igenom alla typer av behov och dem olika typerna av maskiner visas upp. Har man en mindre yta som ska städas så brukar dem rekommendera en maskin som är självdrivande men man går bakom, medans om man har väldigt stora ytor där personalen ska städa hela dagarna rekommendera en skurmaskin som man kan sitta på och köra.

Skurmaskin DA X är en välanvänd maskin som används av städfirma vallentuna och företag där man antingen behöver ta med sig maskinen mellan olika företag eller byggnader. Maskinen är en så kallad gå bakom maskin och har en drifttid på upp till 4h. Den har ett borsttryck på över 30kg och är perfekt för offentliga utrymmen så som skolor, lagerlokaler och andra offentliga utrymmen då den endast har en ljudnivå på 65db. Den städar med en bredd på 510 mm och upp till 2000m2 på en enda laddning.

KÄRCHER BR 30/4 C är maskinen för dig med en mindre yta att städa eller behöver en extra maskin att komplettera med då man kanske inte kommer åt med sin stora skurmaskin man annars tvättar alla golv med. Denna maskin är en skurmaskin som man enkelt kan manövrera för hand och bära mellan olika utrymmen. Skur och sugplattan lyfter man enkelt med hjälp av en fotpedal och den har ett tvåtanks-system vilken betyder att man fyller på med rent vatten i ena tanken och tömmer det smutsiga vattnet från den andra tanken. Är det så att man råkar hitta ett gammalt tuggummi eller annan ingrodd smuts så kan man dessutom lyfta sugskrapan och bara arbeta med borsten fram tills att smutsen är borta

 …

Share
Hus & hem

Dags att titta till dina rör

När det börjar rinna lite långsamt i dina rör kan det vara hög tid att göra en undersökning. Det kan nämligen vara ett större problem än att rören täppts till av lite hår. Det kan vara allt från att dina rör och avlopp är såpass gamla att det behöver bytas ut eller genomgå relining. Du som äger en villa eller är fastighetsägare kan sällan själv göra undersökningar för att kolla vad för åtgärd som behövs i just din fastighet. Oavsett vad problemet gäller behöver du ha rätt kunskap på rätt plats. Det krävs år av erfarenhet och expertis för att kunna ta fram vilka åtgärder som faktiskt behövs för din fastighet.

Hur undersökningar av rör går till

Först och främst behöver fastigheten genomgå en gedigen undersökning. Beroende på vad det är för skador i avloppet eller i rören finns det olika metoder som passar dig bäst. Undersökningen av dina rör görs oftast genom att med en liten filmkamera filma hela röret. Kameran som används är oftast fjärrstyrd via en robot eller så används en kamera via en slang som förs ner igenom din toalett. Relining kostnad skiljer sig från fall till fall. Om det krävs ytterligare åtgärder för att kunna genomföra relining kan priset öka något. Vad kostar relining egentligen efter allt jobb? Det beror som tidigare nämnt beroende på hur omfattande arbetet är i din bostad eller fastighet.

Rensning kan behövas

Fortsättningsvis kan det vara att rören är igentäppta och behöver rensas för att en undersökning av dina rör ska kunna genomföras. Det allra bästa här är att ta kontakt med en relining-firma för att få hjälp med detta. Rensning kan behöva ske för att undersökningen ska kunna genomföras. Rensningen av dina avlopp kan ske med olika metoder:

  • Spola med högtryck
  • Mekanisk rensning med kedjor
  • Kemisk rensning av rören

Relining effektivare än stambyte

Att utföra relining kan många gånger vara både mer kostnadseffektivt men också tidseffektivt. Relining pris skiljer sig uppemot 50% gentemot att göra ett stambyte. Du kan med fördel utföra en relining istället för ett stambyte. Kontakta alltid en firma för en offert eller rådgivning. Vänd dig till firmor som sköter helhetslösningar för att på ett smidigt sätt lösa dina avloppsproblem.

Vad är relining?

En relining avlopp kostnad är definitivt mer fördelaktig än ett stambyte. Men vad är egentligen relining? Relining av dina avloppsrör kan göras på två olika sätt. Det finns två metoder av relining nämligen. Den ena metoden kallas strumpmetoden och den andra metoden kallas sprutmetoden.

Strumpmetoden

När det kommer till strumpmetoden är detta en metod som gör det möjligt att utföra relining även fast det är hål i rören. Det som händer är att det skjuts in ett rör till i det nyligen rengjorda röret. På det här viset blir det som att du har två rör i dina befintliga rör. En av de stora fördelarna med den här metoden är att den är rivningsfri. Du slipper alltså en större omfattande renovering av dina rör. Den här metoden är även effektiv i form av tid.

Sprutmetoden

Som namnet kanske låter är sprutmetoden baserad på att du sprutar in en typ av färdig strumpa i ett stelnande material. På det här viset täpper du till det gamla röret som har haft skador eller hål i sig. Den här metoden är bra för mer oåtkomliga rör eller små rör. Det är nämligen enklare att komma åt i en sväng eller mindre ledningar med just den här metoden. Vid större hål i dina avlopp är strumpmetoden en bättre metod att använda. I slutändan är det allra viktigaste att du får den mest effektiva och långsiktiga lösning för just dina avlopp.…

Share
Hus & hem

Sänk dina uppvärmningskostnader med nya fönster

Gamla fönster är väldigt vackra och förgyller en äldre fastighet. Det är dock vanligt att gamla fönster släpper ut en stor mängd värme. Genom att sätta handen mot ett fönster kan du kontrollera hur effektivt det är. Om glaset känns väldigt kallt är det troligtvis inte speciellt effektivt.

Sök efter låga U-värden

När du ska köpa nya fönster till din bostad ska du söka efter så låga U-värden som möjligt. Gamla tre-glasfönster har oftast ett U-värde omkring 2 medans nya energisnåla fönster har ett U-värde omkring 0,8. Skillnaden i U-värdet avgör hur effektivt fönstret är och även hur höga uppvärmningskostnader du har.

Design av fönster

Att byta fönster innebär inte endast att du får ner uppvärmningskostnaden utan du kan även ändra helhetsintrycket av din bostad. Genom att installera större fönster får du ett större ljusinsläpp som kan förändra din bostad helt och hållet.

Kanske tänker du att ett större fönster släpper ut än mer värme? Ett energisnålt fönster med ett lågt U-värde håller värmen där den ska vara, på insidan av bostaden. Tack vare det låga U-värdet kan du uppgradera till större fönster utan att riskera en högre uppvärmningskostnad.

Anlita hjälp för säkerhets skull

Även om du är händig och säkerligen kan klara av ett fönsterbyte Piteå på egen hand är det rekommenderat att alltid anlita proffsen. Speciellt om du ska uppgradera till lite större fönster. Förutom att det faktiskt är tungt att lyfta ett stort fönster på plats innebär ett fönsterbyte Piteå flera kritiska moment som måste utföras korrekt.

En fönstermontör Piteå har erfarenhet av fönsterbyte som du själv inte har. Plus att en firma har alla verktyg som behövs för att utföra ett fönsterbyte på ett korrekt vis.

Eftersom det är rätt dyrt att byta alla fönster i bostaden är det smart att låta proffsen installera dem.…

Share
Hus & hem

Facket har hjälpt oss dit vi är idag

Det är lätt att glömma att alla förmåner och lagar som hjälpt arbetsrätten till vart den är idag, inte varit möjlig utan facket. Fackförbundet st har alltid varit en central del i att förhandla och värna om arbetsrätten. Idag när vi har alla dessa förmåner är det lätt att ta just dessa för givet. Därför är det idag extra viktigt att mobilisera men också informera våra unga om att fackförbund, vilken sektor du än tillhör är viktigt. Alla fackförbund som finns idag är inga konkurrenter, utan snarare allierade. Det finns många förbund idag och det kan vara svårt att veta vilket fack som passar just din sektor och just din yrkeskategori. Ingen anledning till panik. Det finns enkla vägar att gå som hjälper just dig att hitta rätt. En tumregel brukar vara att facket ST är exempelvis för statliga tjänstepersoner eller om du jobbar statligt överhuvudtaget, ta bara sam osa som exempel!

Fackförbund det nya hippa

Att vara medlem i ett fackförbund har sina förmåner. Det kan vara allt från att du får ta del av förhandlare vid löneförhandling. Förbunden kan också hjälpa dig med rådgivning om det är så att det hänt någon incident eller liknande på arbetsplatsen. Du har även möjlighet att vara en visselblåsare via ditt fackförbund, så att du kan förbli anonym till din arbetsgivare och kollegor. Facket ställer sig bakom dig och går ut i frågan offentligt istället för att du själv behöver göra detta. Förmånerna och fördelarna med ett fackförbund är oändliga. Det är som att ha en extra spelare på en fotbollsplan, 12 mot 11. Det är inte alltid en arbetsgivare tycker det är rättvist att en anställd har facket bakom sig. Just för att facket är petiga med att saker och ting skall gå rätt till på arbetsplatsen.

Extra spelare på plan

Fortsättningsvis kan du alltid räkna med att facket i slutändan vill dig väl, med sina tjänster som st direkt. Det är till fackets fördel att du som anställd mår bra. Det kan vara svårt att ibland se vad facket gör om allting fungerar bra på just din arbetsplats. Men det viktiga är att se den stora bilden. Du kanske inte behöver hjälp idag, men det kanske är någon annan som behöver det just nu. Facklig styrka fås genom att vara ett stort kollektiv. Genom att vara fler i den fackliga rörelsen har du större makt och inflytande. Det är som nämnt tidigare, att ha en extra spelare på plan. Exempelvis så har facket ST, ett motto som lyder, en arbetsplats – en fackförening. Detta går mer eller mindre hand i hand vad som beskrivits som ett kollektiv och en extra spelare på planen.

Välj rätt fackförbund

Sammanfattningsvis är det absolut viktigaste inte vilket fackförbund du är medlem i. Utan att du är medlem i facket punkt. Vare sig det är ST fackförbund eller något för kommunikatörer eller lärare, så är det viktigt att ansluta dig till den fackliga kampen. Alla spelar på samma lag för att förbättra arbetsvillkor och göra arbetsrätten mer pålitlig för arbetstagaren. Kort och gott, om du inte är medlem i ett fackförbund. Gå med idag! Den rådande pandemin har varit förkrossande på många sätt, den hade varit ännu mer rå om inte fackförbunden fanns där och kunde stötta de som blev av med jobben. Mota Olle i grind och se till så att din framtid säkras. Det är lätt att vara efterklok. Ett fackligt medlemskap kostar inte mer än en prenumeration på valfri strömtjänst som Netflix eller Disney plus.

Var nöjd med ditt val

Skulle det vara så att du råkar gå med i ett förbund som inte är menat för just din arbetskategori eller är du inte nöjd? Då kan du alltid byta fackförbund. Alla förbund samarbetar för att just du som medlem i den fackliga styrkan ska hamna rätt. I slutändan är det allra viktigaste att du är nöjd.…

Share
Hus & hem

Renovera köket hemma utan nya stommar!

Det är viktigt att ditt hem är en fristad för avslappning och återhämtning. För detta behövs det ibland en uppfräschning. Många tycker om att renovera köket för att få en ny look på sitt hem. Vid köksrenovering finns det en del tumregler. Nedan listas några av dem, men tänk på att man kan få ett nytt kök bara av att byta köksluckor!

Budgetera

Vill du skaffa dig ett nytt kök så bör du se över vad det är du behöver och vad det kan tänkas kosta. Vill du exempelvis ha nya köksluckor, så finns det en rad prisklasser. Beroende på din budget, så kan olika luckor passa dig. I slutändan är det ofta en kompromiss mellan drömköket och det ekonomiskt gångbara köket som måste till. Ett vackert kök i all ära, men du vill förstås inte bli ruinerad på kuppen!

Hitta rätt stil

Hur ska köket se ut? Vill du byta till måttbeställda köksluckor, så bör du fundera på vilken stil som skulle passa in i ditt kök. Vill du ha en klassisk look, eller ska det se modernt ut? Ska det vara en lantlig eller urban stil på ditt nya kök? Beroende på vilken stil som är din, så passar också olika sorters nya köksluckor. Kolla gärna på internet för att inspireras till olika stilar. På så vis kan du skaffa dig en uppfattning av vad du vill ha, även om du just nu känner dig osäker.

Anlita en renoveringsfirma

För alla som vill renovera köket kan det vara värt att överlägga att ta hjälp av proffs vis installationen av apparater och möbler. Byt köksluckor med hjälp av en renoveringsfirma, så blir resultatet nästan garanterat bättre. Dock blir det förstås också i regel dyrare. Därför bör du alltid använda ROT-avdraget om det är möjligt. På så vis kan du få hjälp med kostnaden vid installationen av ett nytt kök, och det behöver inte kosta alltför mycket.…

Share
Hus & hem

Därför bör du anlita en städfirma i Vasastan

Om du hör till den skara som både tycker om att städa och har tillräckligt med tid över för att hinna städa ordentligt, kan du skatta dig lycklig. Det finns väldigt många som saknar antingen tid eller motivation. Då kan det vara klokt att anlita en städfirma kungsholmen som kan ta hand om såväl hemstädning som storstädning. Enklast hittar du en bra städfirma i din närhet genom att söka online. På en sökmotor kan du hitta gott om relevanta resultat. Om du till exempel skriver in städfirma Vasastan i sökfältet, kan du räkna med att få ett flertal förslag på städbolag som håller till i just Vasastan. När du väl har hittat en bra firma, kan du frigöra tid som du i stället kan ägna åt fritidsintressen, familj och vänner.

Ta hjälp med den städning du tycker är jobbig

Det kanske är hemstädningen som ska utföras varje vecka som du tycker är jobbig och tidskrävande. Om så är fallet kan du satsa på att hitta just städfirma Vasastan. Det bör inte vara några problem. Så gott som alla städbolag erbjuder just hemstädning, som ju är den allra vanligaste tjänsten. Du brukar själv få välja om städningen ska utföras varje vecka, eller om det räcker med varannan. Om du bara vill ha hjälp någon gång då och då, brukar det gå att sätta en anpassat städschema också.

Låt en städfirma Vasastan storstäda eller flyttstäda

Du kanske anser att den klassiska hemstädningen går bra att utföra på egen hand. Det kanske i stället är de större och mer tidskrävande städprojekten du vill ha hjälp med. I så fall kan du leta efter en aktör som utför storstädning Vasastan eller flyttstädning i Vasastan eller annan närbelägen stadsdel. En storstädning eller flyttstädning är inte bara tidskrävande. Den kan även vara fysiskt tung. Om du vill låta kroppen vila kan det därför vara klokt att anlita professionell städhjälp.…

Share
Hus & hem

Städfirma Stockholm – är det värt det?

Ibland har du inte tid för att dammsuga, avtorka dina vitvaror och rengöra badkaret. Kanske är du en större familj som inte har tid att storstäda varje helg eller bor du i en mindre lägenhet som snabbt blir smutsig. Att anlita en städfirma i Stockholms området ger dig ett skinande nytt hem med utmärkt service.

Tjänster – städfirma Stockholm

Det finns olika tjänster att välja på när du ska anlita en städfirma för hemstädning sundbyberg. Vill du ha städning på företag, flyttstädning eller hemstädning. I en regelbunden hemstädning ingår det ofta rengöring av köksytor och övriga köksredskap, dammsugning av golv och mattor, rengöring av speglar och golvlister. Dessa tjänster kan skilja sig beroende på vilken städfirma som anlitas. Städfirmor i Stockholm erbjuder också andra paket som Storstädning och flyttstädning där det ingår andra olika tjänster. För att veta vilket paket som passar bäst för dig är det viktig att söka upp det olika firmorna och jämföra. Det går också att få en skräddarsydd hemstädning. I den skräddarsydda hemstädning väljer kunden själv sina främsta behov och hur frekvent städning i hemmet ska vara.

Hemstädning pris

Hemstädning Stockholm kan variera i pris. Många företag erbjuder en provstädning för ett billigare pris. Pris på en hemstädning kan varierar allt från 89 kr/timmen till 175 kr/timmen. Vissa företag har ett fast pris och andra ett mer rörligt pris beroende på hur stor boytan är. Eftersom det finns ett antal städfirmor i Stockholm är det alltid bäst att be om offert för att sedan jämföra. Genom att jämföra det olika städfirmorna kan du hitta det paket som passar just ditt hem bäst. Det går också bra att boka in ett möte med det flesta företag där ni kan diskutera specifika behov ansikte till ansikte. När du ska anlita företaget du har valt, kan du enkelt göra det via deras hemsida. Många gånger erbjuds också flyttstädning stockholm till humana priser, så kolla efter det innan du städar själv.…

Share
Hus & hem

Behöver du renovera taket?

Takläggare Stockholm finns här för dig. Du behöver underhålla ditt tak med jämna mellanrum. Vi förstår att det kan vara svårt att komma ihåg det här med takrenovering Stockholm från dag till dag. De flesta av oss går ju knappast runt och funderar över våra tak, innan det faktiskt orsakar oss problem. Det kan vara till exempel att taket skulle börja läcka. Med regelbundna kontroller slipper du hamna i den sitsen. Av den anledningen vill vi rekommendera dig ett företag som inte bara reparerar taket, utan även kommer på innovativa lösningar inför framtiden. På så vis dröjer det förhoppningsvis ännu längre tills du behöver laga ditt tak igen. Det är dock långt ifrån bara lagning som du kan anställa en takläggare för, utan vi har breda kunskaper om det mesta som rör bostadshus och andra byggnader.

Exempel på tjänster

Följande kan du, bland annat, ta hjälp av en takläggare för:

Alla nödvändiga certifikat

När du anlitar ett företag för takläggning Stockholm ska du inte behöva oroa dig för att få oprofessionella hantverkare. Självklart ska arbetet både påbörjas och avslutas inom angivna tidsramar. Företaget ska ha en egen ansvarsförsäkring och F-skattsedel. Att lägga tak kan ibland innefatta uppgifter som lödning och svetsning. Det är vanligt på exempelvis plåttak. I dessa måste hantverkarna även ha ett certifikat för Heta Arbeten. Heta Arbeten innebär egentligen allt som har potential att bli brandfarligt och gäller alla branscher. Certifikatet ges ut av Brandskyddsföreningen efter en avklarad kurs med godkänt prov. Att inte inneha rätt certifikat kan ha förödande konsekvenser, som att försäkringsbolagen inte täcker eventuella skador.

Alltid nära till hands

Du kan hitta en takläggare Stockholm var i staden du än befinner dig. Många företag, inte minst inom byggbranschen, har blivit alltmer miljömedvetna. Likaså ställer dagens generations kunder ofta krav på att företag kompenserar för utsläpp på grund av vårt stigande klimat. Ett enkelt sätt att minska sin egen och sitt företags miljöpåverkan är helt enkelt att försöka resa så korta sträckor som möjligt. Takläggare och andra byggarbetare har blivit allt bättre på att planera resorna till sina kunder, så att de kan välja att besöka de kunder som befinner sig nära varandra i samma veva. Det har blivit en prioritet, eftersom det är något relativt enkelt att göra men som gör en enorm skillnad. Genom att minimera sina utsläpp minskar hantverkarna även sina kostnader för bränsle. För att inte tala om hur mycket tid både de och deras kunder sparar på det systemet.

Kommunikation är nyckeln

Att arbeta som takläggare kräver inte bara precision i själva utförandet, utan även god social förmåga. Detsamma gäller förstås för alla typer av hantverk som innebär mycket kontakt med människor. Vi måste kunna förklara för en kund, som själv inte är insatt i vårt yrke, hur vi planerar att gå tillväga. I största möjliga mån strävar vi efter att ge kunden, det vill säga dig, en tidsram för arbetet. Vi måste vara lika tydliga i kommunikationen med företag, men det är förstås extra viktigt att känna sig trygg med hantverkare när de arbetar i ditt eget hem.

Kunden i fokus

Vi börjar alltid med att undersöka ditt tak för att ge dig en offert. Under arbetets gång kan alltid det dyka upp oväntade utmaningar. Dessa kan påverka både kostnaden och den planerade arbetstiden. I sådana fall vänder vi oss till dig som kund och ser till att hålla dig informerad under hela processens gång, så att du slipper ovälkomna överraskningar. Vare sig du behöver laga garagetaket eller en industrihall, så kan du hitta en takläggare som råkar vara expert på just dina eller ditt företags behov.…

Share